دوی ۱۰۰ متر قهرمانی جهان با قهرمانی جاستین گاتلین به پایان رسید.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید