به گزارش خبرگزاری تیمبرلندس سازمان ورزش شهرداری تهران یکی از سازمان‌هایی است که چندی است بحث تغییرات در آن مطرح شده است. گفته می‌شود محمد دادکان و نصرالله سجادی که جزو گزینه‌های جانشینی رضایی بودند حضورشان در سازمان ورزش شهرداری منتفی شده و سایر گزینه‌ها از جمله محمد جمشیدی، علیرضا رحیمی و عزیزمحمدی شانس بالای برای تصدی این پست پیدا کرده‌اند.

باید منتظر ماند و دید چه فردی مسئولیت ورزش شهرداری را برعهده خواهد گرفت.

این مطلب به پایان رسیده است./

این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید