رييس فدراسيون جهاني تكواندو، سیدمحمد پولادگر را به عنوان ناظرفنی “جام ریاست فدراسیون جهانی” در منطقه آسیا منصوب كرد.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید