روز گذشته ستاره برزیلی پاری سن ژرمن در جشنواره مد پاریس با کت مضحکی ظاهر شد.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید