هر روز به شمار مخالفان میزبانی روسیه در جام جهانی ۲۰۱۸ افزوده می شود و آنها درخواست تحریم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را دارند.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید