تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم آبان ماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید