کارشناس داوری کشورمان گفت: به عملکرد داوران، نمره زیر ۱۵ می‌دهم و این برای نخستین بار است که این نمره ضعیف را به داوری می‌دهم.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید