بازيكنان تيم فوتبال استقلال عصر امروز به انجام يک نوبت تمرين پرداختند.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید