طبق صلاح ديد كادر فنى استقلال ،آبى پوشان فردا تمرين نمى كنند.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید