پیش نویس اساسنامه مصوب هیئت اجرایی از طرف IOC مورد تایید اولیه قرار گرفت و مقرر شد برای اعضای مجمع کمیته ملی المپیک ارسال گردد.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید