به گزارش خبرگزاری تیمبرلندس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه تمرینی تیم ملی فوتبال پیش از دیدار دوستانه برابر توگو به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه ۱۰مهر/ ساعت۱۶:۳۰/ زمین پژوهشگاه نفت؛۳۰ دقیقه ابتدایی تمرین برای حضور اصحاب رسانه آزاد است.

سه شنبه ١١مهر/ ساعت۱۶:۳۰/ ورزشگاه آزادی؛ ۳۰ دقیقه ابتدایی تمرین برای حضور اصحاب رسانه آزاد است.

چهارشنبه١٢مهر/ ساعت ۱۶:۳۰/ زمین پژوهشگاه نفت؛ ۳۰ دقیقه ابتدایی تمرین برای حضور اصحاب رسانه آزاد است. ‌‌‌‌‌‌‌‌

این مطلب به پایان رسیده است./

این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید