رئیس جمهور روسیه سر تمرین تیم جودوی جوانان این کشور حاضر شد و به آنها آموزش داد.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید