رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:اقدام جدید درباره خصوصی سازی سرخابی ها بعد از تغییر یا لغو مصوبه هیئت وزیران انجام می شود.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید